Privacyverklaring Yoga Studio Kokos

 

Privacyverklaring

Natuurlijk is je privacy voor ons belangrijk. In onderstaand document vind je de uitleg hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Yoga Studio Kokos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons systeem:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens kun je zelf toevoegen/wijzigen, maar is niet verplicht

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoga Studio Kokos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afgeven van persoonsgebonden abonnementen/strippenkaart zodat je gebruik kunt maken van de diensten van de Yoga Studio Kokos.
 • Het afhandelen van jouw betaling voor deze persoonsgebonden abonnementen/strippenkaart.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je onze nieuwsbrief te mailen waar je je zelf voor hebt aangemeld en waar je je elk gewenst moment weer voor kunt afmelden.
 • Yoga Studio Kokos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoga Studio Kokos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je stoppen met het gebruik maken van onze diensten, hebben wij je geschiedenis maximaal 7 jaar nodig als bewijs aan de belastingdienst. Adres gegevens kunnen eventueel verwijderd worden van je account. Voor- en achternaam en e-mailadres hebben wij nodig om te weten dat je gebruik hebt gemaakt van onze diensten.

4. Locaties van gegevensverwerking

 1. Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief. Hun privacy verklaring vind je hier.
  Op elk gewenst moment kun je er voor kiezen om je uit te schrijven via Mailchimp.
 2. Eversports voor bijhouden van de ledenadministratie. Hun voorwaarden en privacyverklaring vind je hier.

Met jouw persoonlijke account in het online lessysteem kun je:

 • Jouw NAW-gegevens zelf inzien en zo nodig aanpassen/aanvullen
 • Zien welke lopende abonnementen er zijn
 • Een planning vinden wanneer je naar de les gaat of bent geweest

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga Studio Kokos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yoga Studio Kokos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Studio Kokos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In ons online lessysteem kun je de gegevens vinden en beheren, jouw account is beveiligd met een wachtwoord naar keuze. Tevens kun je bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga Studio Kokos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Studio Kokos) tussen zit.